Ochrona pożarowa jest podstawą bezpieczeństwa. Polega ona na ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. 

Zapraszamy Państwa do szkolenia, podczas którego w ciekawy i praktyczny sposób zdobędą Państwo wiedzę związaną z wymaganiami techniczno - budowlanymi dla obiektów, nauczą się sposobów ochrony przed możliwością wystąpienia pożaru oraz dowiedzą jak zachować się podczas ewakuacji. Zdobędą również Państwo umiejętność posługiwania się sprzętem ppoż. (gaśnica, koc gaśniczy, hydranty) a w przypadku przeprowadzenia szkolenia w Państwa firmie, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów, istnieje możliwość przeprowadzenia próbnej ewakuacji.

Szkolenia PPOŻ przeprowadzane są w formie instruktażu dla wszystkich grup zawodowych.

Opracowujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne, wyposażamy obiekty w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy (znaki, gaśnice, instrukcje), wyznaczanie dróg ewakuacyjnych, przeprowadzanie próbnej ewakuacji.